درایور اثرانگشت سوپریما - Suprema Fingerprint

14:40 98/09/06


درایور برای راه اندازی دستگاه اثر انگشت سوپریما، نسخه V2.2.0