عملیات گزارش گیری وجمع مبالغ در کاداستر

14:40 98/09/06


مطابق روی منوی View کلیک کنید، از قسمت Show گزینه‌ی Gridlines تیک بزنید تا خطوط بین سلول