رفع مشکل قرمز شدن کادر مرورگر

14:40 98/09/06


برای رفع این مشکل ( قرمزی کادر ) فایل SSAInstaller.exe را از قسمت نرم افزار ها دانلود و اجرا کنید.