نصب میان افزار اثرانگشت

14:40 98/09/06


هنگام نصب میان افزار اثر انگشت حتما منتظر بمانید پیغام succeeded ظاهر شود ( مطابق تصویر ) و سپس کامپیوتر را ری استارت کنید.