Adobe Acrobat reader 11

14:40 98/09/06


این برنامه برای تبدیل اسناد تصویری و یا متنی از هر نوعی باشند به اسنادی با فرمت PDF استفاده می شود.