تنظیمات EsetNode 32 برای سریعتر باز شدن سامانه ثبت آنی

14:40 98/09/06


اگر انتی ویروس EsetNode استفاده میکنید برای سریعتر باز شدن صفحات سامانه ثبت این تیک را در Advanced Setup غیر فعال کنید