آموزش رفع خطای .Net هنگام نصب میان افزار دستگاه پوز

14:40 98/09/06


هنگام نصب میان افزار دستگاه پوز (pos installer)مطابق شکل پیغام می دهد، برای رفع این مشکل می بایست ابتدا دات نت رو نصب کنید (.net framework) بعد میان افزار رو اجرا کنید.