درباره ما

مجموعه روحی

این مجموعه در سال 1390 باهدف گسترش و استفاده بهینه از دانش فناوری اطلاعات و کامپیوتر برای بهبود فعالیت حوزه های کسب وکار به خصوص دفاتر اسناد رسمی، با مشارکت نیروهای پرانگیزه و جوان تاسيس گرديد

چشم انداز : مجموعه روحی ، موفق ترین و مستقل ترین مجموعه غیر انتفاعی و غیر دولتی خواهد بود با قابلیت های رقابتی در سطح ملی، جهت بهبود فرآیند های کسب و کار دفاتر اسناد رسمی با راه کارهای مبتنی فناوری اطلاعات

 

استراتژی : ایده پردازی و تخصص تفکر اصلی این مجموعه می باشد، به نحوی که هر بخش از خدمات ارائه شده توسط افراد متخصص آن بخش اداره و مدیریت می شود

 

معرفی اعضا

سامان حکیم زاده

عضو هیت مدیره


کارشناسی ارشد کامپیوتر
ایمیل : samanhakimzadeh@yahoo.com
تلفن تماس : 09127213940

بهنام علی عسکری

عضو هیت مدیره


کارشناسی ارشد کامپیوتر
ایمیل : b.aliaskari@gmail.com
تلفن تماس : 09125941350

محمد روحی

مدیر عامل


کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ایمیل : info@Roohi.ir
تلفن تماس : 09124855624