نرم افزار بایگانی الکترونیک

درباره نرم افزار

 

حجم زیاد اسناد و مدارک کاغذی یکی از اساسی ترین مشکلات در دفاتر اسناد رسمی محسوب می شود. ایجاد بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک، یکپارچگی در این اطلاعات و امکان جستجو و گزارش گیری در آن ها، یکی از نیاز های اساسی دفاتر اسناد رسمی به شمار می آید. این مهم نیاز به داشتن نرم افزاری برای ساخت یک بانک اطلاعاتی الکترونیک را ضروری می سازد نرم افزار بایگانی الکترونیک متناسب با نوع اسناد و مدرک موجود در دفاتر اسناد رسمی، برای آرشیو و مدیریت اسناد و مدارک آن ها طراحی شده است . برای شناخت بیشتر نرم افزار تیزر ساخته شده برای معرفی آن را تماشا کنید.

 

تیزر نرم افزار بایگانی الکترونیک اسناد